Interiör Exteriör tar hem stororder!

Interiör exteriör har erhållit bolagets största enskilda order.

Vi har fått förtroendet att medverka vid totalrustningen av Hotell Stinsen i Hallsberg,

Ordern är både en stor prestigevinst men också en värdemätare på våra stora kunskaper inom detta område. Vi kommer att visa att vi kan utföra yttersta kvalitet även under tidspress. Arbetet kommer att fortgå under första halvan 2020.