N Stor Stark AB (publ)

Verksamheten och varumärket har sålts sedan 1:a kvartalet 2019 till Runa Vodka AB (publ)

Affären innebär att all försäljning av Öl övergår till Runa´s regi.

N stor Stark är efter försäljning en stor Aktieägare.