Ropdahl Fastigheter AB

Bolaget har förvärvat fastighet Slussen 2

Fastigheten kommer att stå klar 2019-08-31