Säkra Varje Unge

Rätten till en trygg och säker uppväxt gäller alla barn, men tyvärr ser inte verkligheten ut så för alla. Näthat, Sexuella övergrepp samt trakasserier börjar bli vardag för flertal barn och ungdomar i Sverige.
Sedan 4 år tillbaka har vi sponsrat samt visat engagemang för de sociala frågor som rör barn och samarbetat med Säkra Varje Unge.
Detta kommer vi fortsätta sponsra och engagera oss i för barnens skull.